Děkujeme partnerovi - Skupina ČEZ

Děkujeme našemu partnerovi - Skupině ČEZ za finanční podporu virtuální společenské akce - benefičního videa s názvem Jsme tu stále s vámi, které mělo premiéru 27. 2. 2021. Jsme rádi, že můžeme v těchto těžkých chvílích, v době covidové, rozvíjet partnerství s ČEZ ve spolupráci se Zeleným domem pohody a Dětským domovem v Hodoníně!

Předešlé ročníky

O nás

Benatura z.s.
Spolek vznikl v roce 2009 a věnuje se neziskové činnosti pro organizaci Zelený dům Pohody Hodonín a Dětský domov Hodonín.

Činnost spolku:
Spolek vznikl v roce 2009 a jeho zakladatelem byli: Luděk Beneš, JUDr. Vítězslav Krabička, Petr Kotlán, Mgr. Markéta Rašková, Petr Přikryl a další dobrovolní členové.

Virtuální ples - 13. ročník benefičního plesu Benatura 2021

Milí přátelé,

letos se Benefiční ples Benatura, z důvodů nám všem známých, bohužel neuskuteční. Přesto jsme stále s vámi a nachystali jsme pro vás překvapení - virtuální ples!

Tento benefiční projekt můžete podpořit a poslat dobrovolné vstupné na číslo účtu uvedené na plakátu.

Výtěžek opět poputuje do Zelený dům pohody, p. o. Hodonín a Dětského domova Hodonín.