Děkujeme partnerovi - Skupina ČEZ

Předešlé ročníky

O nás

Benatura z.s.
Spolek vznikl v roce 2009 a věnuje se neziskové činnosti pro organizaci Zelený dům Pohody Hodonín a Dětský domov Hodonín.

Činnost spolku:
Spolek vznikl v roce 2009 a jeho zakladatelem byli: Luděk Beneš, JUDr. Vítězslav Krabička, Petr Kotlán, Mgr. Markéta Rašková, Petr Přikryl a další dobrovolní členové.

Virtuální ples - 13. ročník benefičního plesu Benatura 2021

Milí přátelé,

letos se Benefiční ples Benatura, z důvodů nám všem známých, bohužel neuskuteční. Přesto jsme stále s vámi a nachystali jsme pro vás překvapení - virtuální ples!

Tento benefiční projekt můžete podpořit a poslat dobrovolné vstupné na číslo účtu uvedené na plakátu.

Výtěžek opět poputuje do Zelený dům pohody, p. o. Hodonín a Dětského domova Hodonín.