Dětský Domov Hodonín - výtěžek z benefičního plesu Benatura 2020

Z finančních prostředků získaných z výtěžku benefičního plesu Benatura 2020 zakoupil pro děti Dětský Domov Hodonín celkem deset koloběžek firmy Kostka.

Díky vstřícnosti pana Petra Neugebauera, zástupce firmy Kostka, byla cena koloběžek pro Dětský domov velmi příznivá.

V současné době již pravidelně vyjíždí děti do okolí Hodonína a testují, co taková koloběžka dokáže. Že jízda na koloběžce není žádná věda se přesvědčily i nejmenší děti. Z jízdy jsou nadšeni a už se těší na Koloběžkování o prázdninách v rámci pobytových aktivit.

Děkujeme za podporu!