Poděkován partnerovi - Skupina ČEZ

Děkujeme našemu partnerovi - Skupině ČEZ za finanční podporu benefiční akce - 14. ročníku Plesu Benatura, konaného dne 5.3.2022. Jsme rádi, že můžeme v těchto těžkých chvílích rozvíjet partnerství s ČEZ ve spolupráci se Zeleným domem pohody a Dětským domovem v Hodoníně!

Plakat: