Zelený dům pohody - výtěžek z benefičního plesu Benatura 2020

Z finančních prostředků získaných z výtěžku benefičního plesu Benatura 2020 zakoupil zakoupil Zelený dům pohody klimatizovaný vícemístný automobil

"I zásluhou výtěžku z benefičního plesu pořádaného dobrovolnickým
spolkem Benatura jsme mohli zakoupit klimatizovaný vícemístný automobil
pro klienty. Velmi si dobrovolniské činnosti spolku vážíme"

uvedl Petr Srnec ze Zeleného domu pohody - zařízení pro lidi s mentálním postižením jemuž je částečně výtěžek akce věnován.