Virtuální ples - 13. ročník benefičního plesu Benatura 2021

Milí přátelé,

letos se Benefiční ples Benatura, z důvodů nám všem známých, bohužel neuskuteční. Přesto jsme stále s vámi a nachystali jsme pro vás překvapení - virtuální ples!

Tento benefiční projekt můžete podpořit a poslat dobrovolné vstupné na číslo účtu uvedené na plakátu.

Výtěžek opět poputuje do Zelený dům pohody, p. o. Hodonín a Dětského domova Hodonín.

Ke dni 1. 3. 2021 se vybralo za dobrovolné virtuální vstupenky z Virtuálního plesu - 13. ročníku benefičního plesu Benatura 2021 11 249,- Kč. Video mělo premiéru 27. 2. 2021.  

Všem přispěvatelům za výtěžek určený pro Zelený dům pohody Hodonín a Dětskému domovu Hodonín děkujeme.

Vstupenky můžete posílat do 30. 4. 2021 na číslo účtu:  262679885/0300.