O nás

Benatura z.s. Spolek vznikl v roce 2009 a věnuje se neziskové činnosti pro organizaci Zelený dům Pohody Hodonín a Dětský domov Hodonín. Činnost spolku: Spolek vznikl v roce 2009 a jeho zakladatelem byli: Luděk Beneš, JUDr. Vítězslav Krabička, Petr Kotlán, Mgr. Markéta Rašková, Petr Přikryl a další dobrovolní členové. Smyslem činnosti spolku Benatura z.s. Hodonín je individuálně přistupovat k potřebám a maximálně zvyšovat možnosti integrace lidi s mentálním postižením v zařízení Zelený dům pohody (ZDP Jilemnického 1, Hodonín), dětí z dětského domova (DD Jarošova 1, Hodonín) a občanů města Hodonína napříč věkovým spektrem všech sociálních skupin obyvatel na společných kulturních, sportovních a všeobecně společenských akcích. Na aktivní činnost spolku Benatura se podílí také klienti ZDP Hodonín a děti z DD Hodonín při organizaci práce v projektech, podílí se na kulturních vystoupeních a při instalování výstav vlastních prací a výrobků. Služby spolku Benatura Hodonín jsou na projektech pružné a individuálně stavěné podle zvláštních potřeb sociálních institucí (ZDP a DD) a především využívají potenciál jejich vlastních zdrojů, podporují a zviditelňují talentované individuality, ale i celé kolektivy. Práce občanského sdružení Benatura Hodonín je opodstatněná, našla si své nové neobsazené místo v možnostech ve smyslu obohacení kulturně společenského života ve městě. Mění (zlepšuje) vztah k obyvatelstvu, formou atraktivní zábavy, k osobnostem těchto institucí a tím dochází ke sbližování dvou světů, dříve ne tak zcela kontaktních a vztahově bezbariérových. Náplň práce a realizace projektů spolku Benatura Hodonín svým rozsahem a významem přispívají k bohatosti kulturního života města Hodonín. Spolek Benatura uvítá ve svých řadách další nové členy, kteří se chtějí podílet na dobrovolné činnosti.